Get Adobe Flash player


Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113
Written on 27/12/2016, 09:34 by liberta
Albanian HR Solutions L.t.d. is a company providing services in Executive Search, General Search & Recruitment, Career Management and...
125980
Written on 20/05/2015, 07:44 by liberta
Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e cila ofron...
197910
Written on 09/05/2015, 07:25 by A.HRS.
Albanian HR Solutions Ltd. is a company providing services in Executive Search, General Search & Recruitment, Career Management and Consulting...
201540
Written on 22/04/2015, 10:21 by liberta
Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e...
198610
Written on 22/04/2015, 10:14 by liberta
Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e...
198590

Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e cila ofron shërbime dhe konsulencë në Fushën e Burimeve Njerëzore.

Njoftojmë që Albanian HR Solutions ka nisur procesin e selektimit për postin: “Menaxher për ndërtimin e urave”


Detyrat që duhet të përmbushë:

·         Ndjek zbatimin me korrektësi nga ana e kontraktorëve të grafikut të punimeve , cilësisë dhe kostos

·         Organizon, ndjek dhe supervizon proceset e punës së shoqerisë;

·         Ndjek zbatimin e projekteve në sipërmarrje si dhe bashkëpunon me inxhinierët dhe teknikët drejtues të punimeve të projekteve të tjera të shoqërisë.

·         Bashkërendon aktivitetet planifikuese me departamentin teknik.

·         Kryen parashikimet përkatëse të kostove të ndërtimit për plotësimin e preventivave e proçedurave të lidhura me to.

 


Kualifikime/ Kërkesa:

·         Diploma – Inxhinier ndertimi. (Civil, infrastructure ose struktural)

·         Të ketë eksperience 5 vjecare si inxhinier zbatiminë ndërtimin e urave. (aplikanti duhet të ketë të paktën 3 referenca  të këtyre projekteve)

·         Të ketë experience në  zbatimin e kontratave të lidhur sipas normave FIDIC.

·         Të njoh dhe të aplikojë gjatë punës në zbatim njërin prej programeve Mikrosoft project, Primavera (ose ndonjë të ngjashëm me këto).

·         Të ketë njohuri të mjaftueshme lidhur me performancën e HSE në kontrata zbatimi.

·         Të ketë aftësi komunikuese dhe aftësi të punës në grup.

·         Të zotëroj shumë mire gjuhën Angleze

·         Të ketë leje drejtimi automjeti.

 


Kandidatët e interesuar janë të lutur të aplikojnë në adresën e postës elektronike:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. brenda datës 10.05.2015

Dosja e aplikimit duhet të përmbajë këto dokumenta:
- Curriculum Vitae
- Cover Letter
- Certifikata dhe dokumenta të tjera të cilat dëshmojnë kualifikimet e tyre.
-Referenca nga punëdhënësit e tyre të mëparshëm (nëse ka në dispozicion).


*Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur referuar informacionit nga dosja e aplikimit do të njoftohen për intervistë.

Me ne më të sukseshëm!