Get Adobe Flash player


Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113
Written on 27/12/2016, 09:34 by liberta
Albanian HR Solutions L.t.d. is a company providing services in Executive Search, General Search & Recruitment, Career Management and...
125980
Written on 20/05/2015, 07:44 by liberta
Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e cila ofron...
197920
Written on 09/05/2015, 07:25 by A.HRS.
Albanian HR Solutions Ltd. is a company providing services in Executive Search, General Search & Recruitment, Career Management and Consulting...
201540
Written on 22/04/2015, 10:21 by liberta
Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e...
198620
Written on 22/04/2015, 10:14 by liberta
Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e...
198600

Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e cila ofron shërbime dhe konsulencë në Fushën e Burimeve Njerëzore.

Njoftojmë që Albanian HR Solutions ka nisur procesin e selektimit për postin: Menaxher Shitjesh

Detyrat që duhet të përmbushë: 
• Të përgatisë plane pune për individë si edhe për skuadrën
• Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet dhe gjetjen e pikave të reja.
• Mban të dhëna të sakta mbi çmimet, shitjet dhe per gatit raportet mbi aktivitetin ne zonën e tij.
• Ndjek tendencën dh elëvizjet në treg.
• Asiston në zhvillimin e planeve vjetore të shitjeve me objektiva dhe targete të përcaktuara qartë

Kualifikime/ Kërkesa:
• Diplomë e shkollës së lartë (Fakulteti Ekonomik)
• Njohuri shumë të mira të përdorimit të PC, programet financiare dhe excel.
• Njohuri të tregut shqiptar dhe ndërkombëtar
• Aftësi shumë të mira komunikuese dhe bindëse
• Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, preferohet edhe ajo italiane
• Eksperiencë në kompani distribucioni
• Njohuri mbi legjislacionin fiskal( te njohë TVSH, Faturimet, tatim-fitimin, kodin e punës, dhe sig shoqerore)Kandidatët e interesuar janë të lutur të aplikojnë në adresën e postës elektronike:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Brenda datës 10.05.2015. 

Dosja e aplikimit duhet të përmbajë këto dokumenta:
- Curriculum Vitae
- Cover Letter
- Certifikata dhe dokumenta të tjera të cilat dëshmojnë kualifikimet e tyre.
- Referenca nga punëdhënësit e tyre të mëparshëm (nëse ka në dispozicion).


*Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur referuar informacionit nga dosja e aplikimit do të njoftohen për intervistë.

Me ne më të sukseshëm!