Get Adobe Flash player


Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113

Warning: Creating default object from empty value in /home/ahrs/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113
Written on 27/12/2016, 09:34 by liberta
Albanian HR Solutions L.t.d. is a company providing services in Executive Search, General Search & Recruitment, Career Management and...
125980
Written on 20/05/2015, 07:44 by liberta
Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e cila ofron...
197910
Written on 09/05/2015, 07:25 by A.HRS.
Albanian HR Solutions Ltd. is a company providing services in Executive Search, General Search & Recruitment, Career Management and Consulting...
201520
Written on 22/04/2015, 10:21 by liberta
Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e...
198610
Written on 22/04/2015, 10:14 by liberta
Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e...
198570

Kompania "Albanian HR Solutions sh.p.k." është një kompani e mbështetur mbi një rrjet ekspertësh e cila ofron shërbime dhe konsulencë në Fushën e Burimeve Njerëzore.

Njoftojmë qe Albanian HR Solution ka nisur procesin e selektimit për postin: Shefe Finance

 

Detyrat që duhet të përmbushë:

• Menaxhon, kontrollon dhe mbikqyr ekipin e kontabilitetit;

• Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare, raporteve financiare dhe informative;

• Mbikqyr miratimin dhe përpunimin e të ardhurave, shpenzimet, dokumentet e kontrollit,     
   buxhetet e departamenteve, mirëmbajtjen e llogarive, etj.

• Zhvillon dhe zbaton procedurat e financës, kontabilitetit, faturimit dhe auditimit;
• Kontribuon në përgatitjen e listës së pagave dhe pagesat e përfitimeve për të gjithë stafin;
• Siguron që të dhënat janë mbajtur në përputhje me standardet e pranuara të auditimit;
• Analizon rrjedhën e parasë, kontrollin e kostos dhe shpenzimet për të drejtuar udhëheqjen e biznesit;
• Krijon dhe implementon qëllime afatshkurtra dhe afatgjata të departamenteve, objektivat, politikat
   dhe procedurat e punës;
• Ndihmon në koordinimin e të gjitha aktiviteteve me palët e treta për cështjet financiare të kompanisë; 

 

Kualifikime/ Kërkesa:

• Të ketë mbaruar studimet  në Fakultetin Ekonomik, dega Financë-Kontabilitet.

• Të ketë eksperiencë në mbylljen e bilanceve.

• Të zotërojë shumë mirë programin Alpha ose Financa 5.

• Të ketë mbi 5 vjet eksperiencë pune të ngjashme.

• Njohuri shume te mira te gjuhes angleze.

 

Kandidatët e interesuar janë të lutur të aplikojnë në adresën e postës elektronike: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , brenda datës  06.06.2016.

Dosja e aplikimit duhet të përmbajë këto dokumenta:

-          Curriculum Vitae

-          Cover Letter

-          Certifikata dhe dokumenta të tjera të cilat dëshmojnë kualifikimet e tyre.

-          Referenca nga punëdhënësit e tyre të mëparshëm (nëse ka në dispozicion).*Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni do të njoftohen për intervistë.

Me ne më të sukseshëm!