Call: 067 200 2474 contact@ahrs.al

10 AFTESITË MË TË VLERËSUARA NË REKTRUTIM PËR 2020:
1. Aftësi për të zgjidhur probleme komplekse.
2. Të menduarit kritik.
3. Kreativiteti.
4. Aftësi për të menaxhuar personelin.
5. Aftësi për tu koordinuar me të tjerët.
6. Inteligjenca emocionale.
7. Gjykimi dhe vendim-marrja.
8. Orientimi drejt shërbimit.
9. Negocimi.
10. Aftësia për të mësuar.