Call: 067 200 2474 contact@ahrs.al

Edhe nëse mundoheni ti shmangni, në një mënyrë a në një tjetër, konfliktet
gjithmonë ju gjejnë.

1. Kini parasysh që konfliktet nuk janë gjithmonë një gjë e keqe.
Në një mbledhje ose punë kreative, kjo nuk është domosdoshmërisht një gjë e
keqe, pasi, nëse dikush kundërshton në lidhje me dicka, zakonisht, kjo do të thotë
se ai është i përkushtuar. Mos u ndjeni keq nga ndjesia e sikletit nga përplasja e
ideve dhe mendimeve, pasi ndonjeherë këto raste të çojnë drejt zbulimeve të
mëdha ose më së paku, bëhet një proçes mësimi interesant për të gjithë
skuadrën.

2. Mësoni të dalloni shkaqet e zakonshme që cojnë drejt konfliktit
• Personaliteti i ndryshëm. Kjo mund të vijë edhe si shkak i mënyrave të ndryshme
të punës. Ky burim konflikti është përmendur në 44% të rasteve të konfliketeve
në një studim mbi punonjësit ne Britaninë e Madhe.

• Menaxhimi i performancës. Kjo përfshin problemet me kompetencat ose
performancën e një individi (33% të rasteve), me nivelin e burimeve ose
mbështetjes për të cilën ka nevojë një punonjës që të kryejë mirë punën(22 % të
rasteve, ose aftësi për të rënë dakord për objektivat ose planet (18%).

• Dinamika e hierarkisë ose e pushtetit. Këto faktorë ndikojnë shumë në
eksperiencat konfliktuale të punonjësve. Sa më pak eksperiencë pune të ketë një
punonjës aq më shumë mundesi ka që ai të shkaktojë konflikt, ka më shumë
mundësi të thotë se është stresuese ose demotivues, dhe më pak mundësi që të
thotë se u zgjidh në mënyrën e duhur.

3. Vër në zbatim që herët një sistem menaxhimi
Menaxhimi i konfliktit është thlbësor në çdo vend pune. Të mos vësh në zbatim

një sistem të menaxhimit të konfliktit është një gabim që shumë kompani të
sapokrijuara apo të reja e bëjnë, sidomos kur personeli është akoma i vogël në
numër.

4. Vini në dijeni skuadrën mbi politikën e zgjidhjes së konflikteve
Konflikti shpesh mendohet si një fjalë e pisët, që në fakt nuk duhet të ndodhë.
Shumë punëdhënës mohojnë të kenë konflikte në kompaninë e tyre, gjë që është
çmenduri. Duhet të jemi në gjendje të pranojmë se ka konflikt në kompani- kjo
ndodh normalisht kur njerëzit punojnë së bashku. Sa më shumë të mund të
”normalizojmë” konfliktet, aq më mirë.

5. Të dish kur duhet të ndërhysh
Për shumicën e mosmarrëveshjeve apo debateve në zyrë ka një mënyrë për ti
shuar dhe zgjidhur. Të dish se kur duhet të ndërhysh mund të jetë e vështirë,
prandaj është kaq e rëndësishme jo vetëm të kesh një menaxher departamenti
ose “team leader”, por edhe të mundohesh të kuptosh arsyen që çoi në konflikt.

6. Ji i drejtpërdrejtë
Ky qëndrim duhet mbajtur për çdo konflikt që ju raportohet .Të tregohesh i
drejtpërdrejtë është mënyra më efektive për të ndaluar përshkallëzimin e
konfliktit, ndërsa shmangia e tij mund të çojë në një skuadër të pakënaqur dhe
shumë hatërmbetje.

7. Mbaj qëndrimin e duhur në çdo situatë
Ka disa teknika të ndryshme për zgjidhjen e konflikteve të cilat janë ekeftive në
një mjedis pune. Në disa raste, zgjidhja më e përshtatshme është një bisedë e
drejtpërdrejtë dhe informale. Në disa të tjera, ndërmjetësimi ose bisedat e
thjeshta janë thelbësore. Në rastet e situatave serioze, proçedurat disiplinuese
ose diskutimet formale mund të jenë qëndrimi më i përshtatshëm.

8. Të kesh një plan veprimi
Sapo të keni identifikuar pikat e përputhjes dhe ato të mospërputhjes, përcakto
se cila nga ato është më e rëndësishme dhe se cila është më e lehtë për tu
zgjidhur. Në këtë rast, ju mund të hartoni një plan veprimi për zgjidhjen e secilit
konflikt.

9. Vazhdoni të komunikoni

Hidhini një sy politikës së komunikimit të kompanisë suaj. Individët e kanë më të
lehtë të shprehin shqetësimet dhe problemet me menaxherët e tyre në mënyrë
anonime apo të drejtpërdrejtë. Nëse jo, është koha për të vënë në zbatim një
sistem. Gjatë punës për zgjidhjen e konfliktit, sigurohuni që t’ju komunikoni atyre
në vazhdimësi mbi ecurinë dhe t’ju rikujtoni qëllimin.

10. Kthejeni konfliktin në një mundësi
Nëse nuk e përdorni konfliktin si një mundësi për të bashkuar skuadrën ose për të
nxjerrë mësime, atëherë po humbisni një mundësi të shkëlqyer për të nxjerrë në
pah, për të mësuar dhe për tu rritur. Promovimi i kompromisit, faljes,
mirëkuptimit në çdo vend pune çon veçse në vendosjen e marrëdhënieve më të
mira të punës.