Call: 067 200 2474 contact@ahrs.al

Përshkrimi i Punës

Kërkesa/Kualifikime:

  • Të ketë përfunduar studimet e larta në degën Inxhinieri Mekatronike.
  • Të ketë minimumi 3 vite eksperiencë pune në mirembajtje.
  • Të ketë njohuri shumë të mira Angleze.
  • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office.